Pakalpojumi

1.Topogrāfijas darbi:

 • topogrāfijas uzmērīšana un topogrāfiskā plāna izgatavošana mērogā 1:250, 1:500, 1:1000, 1:2000;
 • situācijas uzmērīšana;
 • apakšzemes komunikāciju uzmērīšana un saskaņošana

2. Zemes kadastrālā robežu uzmērīšana.

 • zemes gabala robežu uzmērīšana, zemes gabala robežplāna, apgrūtinājuma plāna un situācijas plāna izgatavaošana;
 • zemes gabala noteikšana dabā un plānu sastādīšana
 • zemes gabalu atmežošana un plānu sagatavošana

3. Inženierģeodēzija:

 • inženierkomunikāciju nospraušana;
 • būvasu nospraušana un aktu izgatavošana;
 • ēku un būvju deformācijas noteikšana;
 • GPS punktu ierīkošana.

4. Izpildmērījumi:

 • izpildshēmu izgatavošana apakšzemes un virszemes komunikācijām;
 • Ēku, būvju un inženierbūvju novietnes plāna izgatavošana.